IPAD CURSUSSEN VOOR DOCENTEN

Docenten bij implementatie van de iPad in het onderwijs betrekken

Docenten zijn de sleutel tot succes voor het gebruik van een leermiddel, welk leermiddel dan ook. Het is dus cruciaal om docenten vanaf de start te betrekken bij het implementeren van de iPad in het onderwijs. Het enthousiasmeren en inspireren van docenten tijdens de invoering van de iPad is zeer belangrijk.

De meerwaarde van een Apple iPad als leermiddel is gelijk aan de meerwaarde van de betrokken docent(en).

Enthousiasmeer sessies voor docenten

Een manier om docenten enthousiast te krijgen voor de invoering van een iPad in het onderwijs zijn de enthousiasmeer sessies. Tijdens deze sessies worden docenten geïntroduceerd  in een wereld waar de iPad en het onderwijs één geheel vormen. Het doel van deze sessies is het inspireren van de docenten en ze een indruk geven van de educatieve mogelijkheden. Docenten zien vaak de iPad als een gadget en niet als een  middel dat het onderwijs kan versterken. De enthousiasmeer sessies zullen het draagvlak, onder de docenten, voor de invoering van de iPad, vergroten en het enthousiasme binnen het team verhogen.

iPad workshops en cursussen voor docenten

Er zijn verschillende workshops en cursussen ontwikkeld door Apple met als doel het ondersteunen van docenten tijdens de intergratie van de iPad in het onderwijs. Deze interactieve iPad workshops en cursussen worden  gegeven door een Apple Learning Specialist. Dit zijn onafhankelijke docenten, die zelf ook voor de klas staan. Deze docenten weten dan ook als geen ander wat er zich in een klaslokaal afspeelt. Er komen relevante en actuele onderwerpen aan bod.

De Apple iPad workshops en cursussen zijn vaste cursussen en zijn onderverdeeld in verschillende categorieën:

  • Aan de slag: basisworkshops die gericht zijn op de technische vaardigheden. Met als resultaat dat docenten zich zekerder voelen om de iPad in hun lespakket te integreren.
  • Meer doen: workshops opgebouwd rond het lesprogramma van uw school. In deze workshop leren docenten hun vaardigheden met de Apple iPad toe te passen in de praktijk. Met als resultaat dat de docenten hun leerlingen een effectieve, persoonlijke leeromgeving kunnen bieden.
  • Leiding: workshops speciaal gericht op de schoolleiding en beslissingsbevoegden. De workshops behandelen belangrijke succesfactoren zoals vooruitzien en plannen.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om de trainingen aan te passen aan de behoefte van de docenten, de school en het leersysteem. Zo ontstaat er een training op maat die naadloos aansluit bij de behoefte van uw school.