LESGEVEN MET DE IPAD

Lesgeven met de iPad biedt kansen


Voor het lesgeven met de iPad zijn de mogelijkheden oneindig. Voor de iPad zijn er 65.0000 educatieve apps beschikbaar en tal van eBooks over elk denkbaar onderwerp. Daarnaast zijn veel creatieve leervormen mogelijk door de toegang tot apps, het internet, video’s, et ectera.

Echter om een meerwaarde te creëren moet het lesgeven met de iPad wel op een  goede manier worden vormgegeven. Zo zijn er tal van eBooks beschikbaar, maar wanneer deze op dezelfde manier gebruikt worden als papieren boeken heeft de iPad geen enkele toegevoegde waarde. Er zit namelijk geen verschil tussen het lezen van een boek of het lezen vanaf de iPad. Het idee van lesgeven uit een statisch boek moet worden losgelaten en vervangen worden door een nieuw concept: actief leren. Zeker bij bijlessen is dit nieuwe concept steeds populairder aan het worden, aangezien deze actievere manier van leren scholieren of studenten net dat beetje extra biedt.

De docent als coach


Momenteel worden leerkrachten en boeken voornamelijk gebruikt als bron voor kennis. De docenten brengen via frontale kennisoverdracht informatie over op de leerlingen. Dit gaat met de integratie van de iPad in het onderwijs veranderen. De docent krijgt een coachende rol en zal de leerlingen meer gaan begeleiden.

In het huidige onderwijssysteem stellen de docenten vragen waarop zij een eenduidig antwoord verwachten. In het concept van actief leren bestaat er geen goed of fout antwoord. Het gaat om het proces van samen ontdekken en het bedenken van uitdagende onderzoeksvragen.

De docent zal met de leerlingen meedenken om samen kwalitatieve onderzoeksvragen te formuleren. Daarnaast zal de docent zijn leerlingen aanmoedigen om zelf over hun gevonden antwoorden na te denken. De fantasie en nieuwsgierigheid van de leerlingen is de drijfveer achter het actief leren concept en zorgt dat leerlingen samen ontdekken en informatie verzamelen.

De informatie die online voorhanden is immens. De docent moet de leerlingen leren om alle informatie die op hun afkomt te filteren. Wanneer de informatie gefilterd is kunnen de leerlingen de relevante informatie gebruiken welke benodigd is voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen.

Deze nieuwe manier van onderwijzen kan een uitdaging vormen voor docenten. Docenten moeten namelijk de leerlingen in het leerproces begeleiden zonder dat de leerlingen te veel beïnvloeden. Kort gezegd de nieuwe rol van de docenten is om hun leerlingen uit te dagen, te stimuleren, te observeren en te helpen in hun leren en ontwikkeling.

Veel docenten zijn nog niet bekend met deze coachende rol en weten niet hoe zij de iPad kunnen integreren in het onderwijs. Vandaar dat er verschillende cursussen en workshops te volgen om docenten te inspireren en te motiveren.