Mobile Device Management (MDM)

Mobile Device Management (MDM)

MDM staat voor Mobile Device Management. MDM is een term voor het beheren van een groep iPads, iPhones en apps van bovenaf. Het is een manier om ervoor te zorgen dat studenten en leerlingen hun iPad op de juiste manier gebruiken. Een MDM geeft een onderwijsinstelling controle over hoe ze dit doen. Mobile Device Management wordt in de praktijk vaak aangeleverd door een derde partij. Xando heeft professionele oplossingen voor het regelen van MDM voor uw onderwijsinstelling.

Het implementeren van door iPad gestuurd onderwijs

iPad gestuurd onderwijs kan veel vragen opleveren bij docenten en het management van een school zoals:

  • Wie zorgt er voor het beheer van de iPads?
  • Hoe zorgen we dat de juiste app bij de juiste leerling terecht komt?
  • Hoe zorgen we dat elke leerling zijn of haar eigen profiel krijgt?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de iPads in de klas op de juiste manier gebruikt worden?

Een Mobile Device Manager, zorgt ervoor dat alle apparaten in beheer van de school zijn. Op deze manier zijn alle apparaten te managen en kan er op een eenvoudige manier een strak management op touw worden gezet.

Wat kan een MDM voor uw onderwijsinstelling betekenen:

  • Zorgt ervoor dat de apps bij de leerlingen op diverse devices terecht komen
  • Zorgt ervoor dat studenten tijdens een les of tentamen niet uit de app of webpagina kunnen stappen
  • Beheert accounts van leerlingen
  • Geeft informatie over devices, zoals het gebruik van de batterij
  • Reset vergeten toegangscodes

MDM Zuludesk

Zuludesk is een van de MDM tools die door Xando wordt aangeboden. Naast bovenstaande kwaliteiten biedt deze Mobile Device Manager onder andere een eenvoudige app die op de tablet van de docent geïnstalleerd kan worden. Met deze app heeft de docent toegang tot de tablets van de leerlingen/studenten. Met Zuludesk kan de docent leerlingen opdrachten mee geven en restricties opleggen. Verder kan de docent eenvoudig groepen aanmaken en accounts aan leerlingen toewijzen.