VOORDELEN VAN IPAD ONDERWIJS

Onderwijs afstemmen op de leerling

De iPad geeft docenten de mogelijkheid om het onderwijsprogramma aan te passen op de leerling. Iedere leerling heeft zijn eigen werktempo en eigen werkniveau. Het niveau van leerlingen binnen een klas kan zeer uiteenlopen. Met behulp van de iPad kunnen docenten goed de vooruitgang van hun leerlingen monitoren. Veel eBooks bevatten een dashboard waarin in één overzicht wordt weergeven bij welke opdracht de leerlingen zijn. Daarnaast biedt het een inzicht in welke opdrachten correct en welke incorrect zijn beantwoord. Zo weet de docent aan welke opdrachten hij/zij extra aandacht moet besteden en welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben.

Ieder mens, dus ook ieder kind, denkt en leert op verscheidene manieren. Er zijn vier verschillende manieren waarop mensen leren, namelijk visueel, auditief, kinetisch en digitaal. Deze verscheidene methoden van leren vraagt ook om verschillende manieren van onderwijs. Dit is in het traditionele onderwijs niet mogelijk. Onderwijs wordt klassikaal gegeven aan de hand van statische boeken. Hierdoor kunnen sommige leerlingen niet alles uit zichzelf halen.Met het integreren van de iPad in het onderwijs kan hier verandering in komen.

Een kind dat visueel leert ,heeft veel aan afbeeldingen en filmpjes. IPad Onderwijs biedt de mogelijkheid om lesmateriaal te ondersteunen met beeldmateriaal. Zo kan een geschiedenisles worden aangevuld met filmpjes over de Tweede Wereld Oorlog.

Een kind dat auditief leert, heeft baat bij geluidsopnames. De iPad biedt de mogelijk om geluid op te nemen. Deze recordings kunnen dan later door de leerling worden teruggeluisterd. Bijvoorbeeld voor een voorbereiding van een toets.

Een kind dat kinetisch leert heeft behoefte aan beweging en verwerkt kennis door fysiek bezig te zijn. Theorie moet meteen in de praktijk worden gebracht. Het voordeel van het leren met een iPad is dat de lessen niet gebonden zijn aan een vaste plek of lokaal. Zo kunnen leerlingen voor een Engelse les elkaar filmen waarbij zij bijvoorbeeld elkaar aanspreken in het Engels.

Een kind dat digitaal leert, leert  door middel van zijn verstand. Zij denken conceptueel en houden ervan om patronen en relaties te ontdekken. Het voordeel van het inzetten van de iPad in het onderwijs is dat er verschillende educatieve games zijn, waar bijvoorbeeld verbanden moeten worden gelegd. Zo kan een les worden afgesloten met een game om de lesstof te herhalen.

Met de introductie van de iPad in het onderwijs kunnen docenten meerdere werkvormen binnen een les combineren.Op deze manier kunnen de verschillende leerstijlen van kinderen beter in acht  worden genomen. Tevens kunnen leerlingen in plaats van passief luisteren, ook meer actief bezig zijn door het zelf opzoeken van informatie. De  iPad vergroot het klaslokaal en laat leerlingen ook de wereld daarbuiten ontdekken.

Lesstof is meer relevant

Boeken zijn statisch. Wanneer er veranderingen of updates plaatsvinden binnen een boek, kan dit niet snel worden aangepast. Hierdoor kan sommige informatie achterhaald kan zijn. Door de iPad in het onderwijs te integreren kan de informatie makkelijker up-to-date worden gehouden. Wanneer boeken worden gecombineerd met de iPad, kan er naar extra informatie worden gezocht op het internet. Tevens kunnen in eBooks updates sneller worden toegepast, zodat de school eerder de beschikking heeft tot up-to-date lesmateriaal.

iPad bespaart op gebruik van papier

Voor het produceren van papier worden dagelijks duizenden vierkante kilometer bos gekapt. Wanneer scholen overgaan naar het gebruik van de iPad en gebruik maken van eBooks,scheelt dit niet in de aanschaf van boeken, maar ook in werkboeken en schriften. Zo kan het onderwijs een bijdrage leveren aan de vermindering van de houtkap, omdat er minder vraag naar is. Tevens bespaart de school kosten.